Wat doen we?

Wat is re-enactment?

Re-enactment is een hobby waarin het “herbeleven” van de geschiedenis centraal staat. Wij kruipen in de huid en de kleren van mensen, in ons geval soldaten en hun gevolg,  die meer dan tweehonderd jaar geleden leefden. Op die manier trachten we voor onszelf en het publiek een zo getrouw mogelijk beeld van het verleden te schetsen.Untitled-5

Het is dus niet zomaar een vrijblijvende verkleedpartij, maar een  boeiende uitdaging om met behulp van praktisch onderzoek een stukje geschiedenis weer tot leven te brengen!

Re-enactment is geen typisch mannelijke aangelegenheid. Ook vrouwen en kinderen zijn welkom en maken het tijdsbeeld compleet.

Wat voert onze vereniging uit?

De Napoleontische Vereniging 7de Linie heeft gekozen voor de periode einde 18de begin 19de eeuw, op het moment dat ons land bezet werd door Napoleon en zijn soldaten.

1238812_505950042812487_1114566721_nWe proberen het militaire leven in die tijd te ervaren en te beleven. Dit doen we door exact dezelfde kledij te dragen en precies dezelfde materialen te gebruiken als toen. Van het schoeisel tot kledingborstel, van het eten tot het slapen.

Onze ervaringen gebruiken we om historische gebeurtenissen zo waarheidsgetrouw mogelijk uit te beelden. Deze kunnen gaan van basisoefeningen tot de slag bij Waterloo. Bij onze activiteiten delen we daarbij graag onze kennis met geïnteresseerden. Zodoende kunnen zij zich een beter beeld vormen van hoe het leven er uitzag in die periode. Op evenementen voegen we onze gelederen samen met onze Nederlandse zustervereniging.

Hoewel de uitbeelding als Napoleontische soldaat centraal staat, beperken we ons hier niet toe. Bij gelegenheid beelden kruipen we soms ook in de huid van strijders uit andere conflicten uit deze woelige historische periode: Brabantse omwenteling (1789), Boerenkrijg (1798) en de Belgische revolutie (1830).

Rekrutering!

Wil je een nieuwe hobby beoefenen?  Schrikt het harde kampleven en de rook van buskruit je niet af, en ben je  gepassioneerd  door geschiedenis?  Meld je dan hier snel aan en word samen met ons, deel van een historie die leeft !