FAQ’s

Hier vinden jullie een antwoord op alle prangende vragen die jullie in verband met ons bataljon zouden kunnen hebben:

1. Hoe vaak komen jullie samen? En zijn die activiteiten verplicht?
2. Is dit uitsluitend een mannenhobby?
3. Wie leidt het 7de bataljon van linie?
4. Is het een dure hobby?
5. Beschikken de leden over een eigen uniform + uitrusting?
6. Is re-enactment een gevaarlijke/lastige hobby?
7. Vanaf welke leeftijd kan ik beginnen met re-enactment?
8. Wat eten jullie zoal?
9. Werkt het 7de soms samen met andere gelijkaardige groeperingen?
10. Wat moet ik meebrengen als ik eens een keertje met het 7de wil meedoen?
11. Ik ben overtuigd en wil graag een keertje meedoen. Hoe doe ik dat?

Indien je je vraag niet terugvindt in deze lijst, dan mag je die gerust stellen via de contactpagina.

 1. Hoe vaak komen jullie samen? En zijn die activiteiten verplicht? Top↑

Wij komen gemiddeld 1 à 2 keer per maand samen, wat neerkomt op een 18-tal evenementen per jaar. Dit hangt natuurlijk ook af van het seizoen. Zo zijn er tijdens de zomermaanden meer evenementen dan tijdens de winter. Zo kunnen wij ook 3 soorten van evenementen onderscheiden:

 1. Exercities:
  Dit zijn ééndagsevenementen. Die vinden vooral in de winter plaats rond de site van Waterloo, Kasteel d’Ursel te Hingene of Slot Loevestein in Nederland. Dan wordt de tijd genomen om allerlei soorten dril te herhalen en aan te leren. Deze evenementen zijn een uitgelezen kans voor nieuwe rekruten om de bewegingen grondig aan te leren. Ook de meer ervaren soldaten krijgen hier de kans om hun kennis over de dril verder aan te scherpen.
  Deze exercities gaan meestal ook gepaard met een mooie wandeling in de omgeving. Zo wordt het nuttige aan het aangename gekoppeld.

 2. Bivakken

Dit zijn evenementen waarbij het bataljon zijn tenten opslaat en meerdere dagen, meestal een weekend, ter plaatse blijft kamperen.  De meeste van zulke weekends hebben plaats in het voor- en najaar. Voor de ‘die-hards’ doen we en zelfs koude winterbivak.
Vaak zijn deze kampementen vergezeld van kleine schermutselingen of zelfs heuse veldslagen. Het schoolvoorbeeld van zo’n kampement is de herdenking van de slag bij Waterloo.

3. Campagne-evenementen:
Ten slotte zijn er nog de campagne-evenementen. Dan wordt het bataljon op campagne/mars uitgebeeld. De manschappen gebruiken enkel wat ze zelf kunnen dragen en vinden. Hier wordt er geen gebruik gemaakt van tenten. Deze evenementen kunnen ook meerdere dagen in beslag nemen en vinden ook meestal plaats in de zomermaanden.

Men is niet verplicht om iedere activiteit bij te wonen. Re-enactment is en blijft een hobby. Toch roept de vereniging op om met zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij evenementen. Het is immers niet toegelaten om te vuren op een evenement zonder enige exercities meegedaan te hebben.

 1. Is dit uitsluitend een mannenhobby? Top↑

Neen, helemaal niet. In de Napoleontische tijd werden legers vaak gevolgd door een horde echtgenotes en kinderen. Vrouwen kunnen zich dus perfect de rol van soldatenvrouw of kampvolgster inleven.
Daarnaast kunnen vrouwen ook een militair van het bataljon uitbeelden. Maar dan wordt hen verwacht dat zij hun best doen om hun vrouwelijke kenmerken zoveel mogelijk te verbergen. Ook zullen zij tijdens het beleven van de hobby als een mannelijke militair behandeld worden.

IMG_1934

 1. Wie leidt het 7de bataljon van linie? Top↑

 Wij beschikken als vereniging vanzelfsprekend over een bestuur. Zij staan in voor de goede loop van zaken.

Daarnaast heeft het 7de bataljon van linie net zoals het toenmalige bataljon over een kader. Dat zijn niet noodzakelijk de bestuursleden. Bij ons bestaat dat kader voor het merendeel uit onderofficieren en sinds 2014 een luitenant.
Niemand hoeft echter schrik te hebben van onze (onder)officieren. Hoewel wij binnen de vereniging de historische werkelijkheid willen doen herleven, bestaat ons kader niet uit boemannen die de soldaten het leven wil lastig maken. Integendeel, onze onderofficieren zijn vaak zeer ervaren re-enactors die hun soldaten graag helpen en bijstaan.
Vaak worden de soldaten tijdens evenementen door hun meerderen in escouades (groepjes) verdeeld om de taken (zoals hout halen, afwassen, koken, wacht lopen, …) gecoördineerd  en sneller te laten verlopen. Die indeling gebeurt ad-hoc en verschilt vaak van evenement tot evenement
14993847550_2ff46c4cbf_z

 1. Is het een dure hobby? Top↑

Een volledige uitrusting van een fusilier zal rond 1500-2000 euro kosten. Dat is een hele investering, maar als je er zorg voor draagt kan deze investering bijna een leven lang meegaan. Onze vereniging verwacht zeker niet dat je dit bedrag in één keer kan ophoesten. Integendeel, ze maant nieuwe leden aan om zich traag maar zeker nieuwe uitrustingsstukken aan te schaffen. Daarnaast helpt de vereniging nieuwe leden door hen tijdelijk uniformstukken en uitrustingstukken uit te lenen. Zo kunnen nieuwe leden een tijdlang over een basisuitrusting beschikken.
Bovendien tracht de vereniging door bijvoorbeeld de groepsaankoop van stoffen de prijzen voor individuele personen laag te houden.
Daarnaast kan men, indien men over de juiste materialen beschikt, ook zelf zijn eigen uitrusting naaien en/of maken. Voordat men iets wil maken laat men de materialen die men wil gebruiken best eens keuren door onze sergeant-majoor om pijnlijke situaties achteraf te vermijden.
Voor de uniformstukken wordt vaak een beroep gedaan op professionele naaisters of handige moeders/echtgenotes/vriendinnen. In onze vereniging zitten ook enkele leerbewerkers. Men kan natuurlijk ook materiaal aanschaffen in een gespecialiseerde re-enactmentwinkels.

 1. Beschikken de leden over een eigen uniform + uitrusting? Top↑

Ja, de leden staan zelf in voor de aankoop van hun uniform en betalen hiervoor met hun eigen geld. Alles wat men dus aankoopt is dus persoonlijk bezit. Wij verwachten dus ook dat leden hun eigen uitrusting onderhouden of herstellen indien nodig. Maar nieuwelingen kunnen in het begin gebruikmaken van één van onze rekrutensets.
Daarnaast beschikt de vereniging over een heleboel verenigingsmateriaal. Hiermee wordt het materiaal bedoeld dat iedereen tot nut is zoals: vuurroosters, kookpotten, luifels, tenten, …

 1. Is re-enactment een gevaarlijke/lastige hobby? Top↑

In het Napoleontische re-enactment krijgt men met vuurwapens en zwart kruit te maken. Op zich zijn die zaken niet gevaarlijk. Het gevaar hangt af van hoe men deze zaken hanteert. Onze leden krijgen duidelijke richtlijnen mee hoe met hun wapen en het buskruit om te gaan. Daarnaast moeten zij eerst een leerfase ondergaan waarbij zij met een dummy-geweer moeten exerceren. Pas als zij geoefend genoeg geacht worden, wordt het hen toegestaan echt (met los kruit) te vuren. Onze onderofficieren houden de leden ook scherp in het oog wat betreft veiligheid. Zij onderwerpen ‘hun’ soldaten regelmatig aan oefening en testjes om de aandacht scherp te houden.

Daarnaast wordt er op het slagveld een set van basisregels toegepast die het voor iedereen aangenaam en veilig moeten maken.
Tenslotte maakt men de hobby zelf zo zwaar als men ze wil. In onze vereniging zitten mensen van verschillende leeftijden en conditie. Men kan zelf zijn grenzen stellen tot waar men wil en kan gaan.

 1. Vanaf welke leeftijd kan ik beginnen met re-enactment? Top↑

In de legers uit Napoleons tijd bevonden zich zeer jonge soldaten. Jongentjes van 11-12 jaar werden al in het leger ingelijfd zodat ze vroeg het vak zouden leren. Meestal dienden deze kinderen als tamboers in het leger.
Bij ons kunnen mensen vanaf 11-12 jaar ook als tamboer dienen. Om te vuren moet je vandaag wel minstens 16 (met toestemming ouders) zijn. Dit neemt natuurlijk niet weg dat men indien men jonger is, als fusilier met een dummywapen in de linie kan dienen.
Zoals hierboven al vermeld volgden kinderen en vrouwen de legers van Napoleons tijd. Dus is er geen enkel probleem wanneer een papa zoon- of dochterlief meeneemt naar een re-enactment evenement van het 7de linie. Wij willen wel de aandacht er op vestigen dat onze vereniging geen babysitclub is. Kinderen moeten dan ook telkens vergezeld zijn van een meerderjarige die de verantwoordelijkheid opneemt.
wtr130065

 1. Wat eten jullie zoal? Top↑

Wij hebben een heel gevarieerd menu. Op kampementen waarbij wij een kampvuur ter beschikking hebben, wordt er minstens één keer per dag warm gekookt. Daarbij worden dan ingrediënten gebruikt die de soldaten toen tot hun beschikking hadden. Toch is ons eten vaak niet helemaal historisch correct daar wij toch veel gevarieerder, smakelijker en last but not least vooral toch veel méér eten dan de toenmalige fusiliers van 7de linie.

 1. Werkt het 7de soms samen met andere gelijkaardige groeperingen? Top↑

Elk Napoleontisch leger bestond uit verschillende eenheden. Buiten de exercities, zal ook het 7de linie vaak deel uit maken van een groter geheel. Dan voegen wij ons samen met onze Nederlandse zustervereniging van het 7de linie en andere Nederlandse eenheden. Zo vormen wij de Brigade Bijlandt. Naast deze brigade kan het zijn dat er ook Britse en Pruisische brigades meedoen. Vaak vinden we op grotere evenementen ook ruiters en kanonniers terug. Aan de Franse zijde is dit net hetzelfde. Deze samenwerking met buitenlandse verenigingen maakt deze hobby des te meer interessant.

 1. Wat moet ik meebrengen als ik eens een keertje met het 7de wil meedoen? Top↑

Zoals hierboven reeds vermeld is, beschikt de vereniging over veel verenigingsmateriaal, waaronder ook enkele kledingstukken. Iemand die graag eens van de re-enactmentwereld zou willen proeven, kan die kleren natuurlijk altijd gebruiken. Toch vragen wij aan mensen om toch een aantal zaken zelf mee te brengen:
Qua kleding zouden een eenvoudige witte/grijze broek (geen jeans!), een wit hemd en zwarte schoenen (legerbottines zijn vaak praktisch) moeten volstaan. Daarnaast is het ook handig wanneer u uw eigen eetgerei meebrengt (een ijzeren gamel, mes en lepel). Indien u zou willen overnachten, moet u ook slaapgerief meebrengen.

Indien re-enactment en onze vereniging u bevalt en u besluit om lid te worden en naar andere evenementen te komen, vragen wij u wel om ook voor deze persoonlijke spullen  zo correct mogelijk te zijn, zoals het flanellen hemd met plastieken knopen wordt een linnen hemd met houten/benen knopen, enz. Het zijn deze kleine zaken die het re-enactment zo mooi kunnen maken.

 1. Ik ben overtuigd en wil graag een keertje meedoen. Hoe doe ik dat? Top↑

Het enige wat je hoeft te doen, is ons een seintje te geven via onze contactpagina. In het keuzemenu dien je daarbij wel de optie “rekrutering” aan te duiden. Onze ledenverantwoordelijke zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen om de nodige praktische afspraken te maken.