704009_642144239146477_1203506113_o

In 1815 buy a thesis was er nog geen sprake van een Belgische natie, waardoor er dus geen echte Belgische eenheid meevocht met de geallieerden. Toch namen wel Vlaamse soldaten deel aan de Slag van Waterloo. Doordat het Congres van Wenen besliste om een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te stichten, werd ook enkele militaire eenheden opgericht in de Zuidelijke Nederlanden. Zo werd in maart 1814 het 2e Regiment Vlaanderen, het latere 7 Bataljon van de Linie, opgericht. Dit regiment was gelegerd in Gent.

 

mars door regen

Op 16 juni 1815 speelde help me write my essay for free dit bataljon en de andere regimenten van het Nederlandse leger een grote rol in de Slag bij Quatre-Bras. Uiteindelijk zal de inspanning van het 7e Bataljon een rol spelen
bij de uiteindelijke nederlaag van Napoleon.